POPULÄRA FÖREMÅL

Hur det går till att köpa på auktion?

Hur räknar jag ut avgiften?

Vid köp tillkommer en slagavgift på 20 kr och en köpavgift på 22,5% inklusive moms av klubbat pris. Exempel: Objekt som klubbas för 100 kr, blir totalpris (100 + 20 + 22,5) = 142,5 kr inklusive moms.

Budgivning och maxbud

Alla bud är bindande.

Maxtak/Maxbud kan läggas av deltagande budgivare. Bud av deltagenade budgivare följer Snapphane Auktioners budstege upp till det att ett bud läggs över deltagande budgivares maxtak/maxbud.

Blir ni överbjuden skickas ett mail ut till er.

Alla objekt säljes i befintligt skick. 

Budstege

Intervall 50-100 : 10 kr
Intervall 100-300 : 25 kr

Intervall 300-1000 : 50 kr

Intervall över 1000 : 100 kr

Skick och objektbeskrivning

Alla objekt säljes i befintligt skick om inget annat anges i objektbeskrivningen. Befintligt skick kan menas vid normalt bruksslitage avseende ålder och motsvarande omständigheter. För objekt med elektronik, mekanik eller motsvarande lämnas inga garantier och det finns möjlighet att testa på plats. 

Reklamation av objektet ska ske efter utlämning och innan det lämnar lokalen.

Faktura och betalning

Efter vunnen auktion skickas en sammanställd faktura ut till kundnumrets angivna e-mail. Ni har också via ert kundkonto/inloggning tillgång till aktuella fakturor.  Betalning görs via faktura, swish eller internationell överföring före utlämning eller via kort, kontant, swish vid utlämning i våra lokaler. Betalning av faktura och hämtning av objekt ska ske inom 7 dagar. 

Vid överträdelse utgår en lagerhållningsavgift om 50 kr ink. moms per objekt för varje påbörjad vecka som förseningen varar. Om kund inte betalar eller hämtar upp vunna objekt kommer två påminnelser att skickas ut, en för varje påbörjad vecka. Har kund fortsatt inte fullgjort dess åtagande efter en 14-dagars period efter första utsända påminnelse kommer köparen att uteslutas ifrån våra auktioner samt äger Snapphane Auktioner rätten att förmedla ut objektet på nytt för säljarens och köparens räkning.

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har en köpare ångerrätt vid köp på nätauktion. Undantag ifrån huvudregel, om köparen är näringsidkare. 

 Om Kund åberopar sin ångerrätt, ska den utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter dagen då inropat objekt kom i kunds besittning, dock ej senare än 25 dagar efter avslutad auktion, på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren. 

 Objektet ska återlämnas i samma skick som var vid utlämnings-tillfället. Objekt som är undantag från ångerrätten är objekt av guld eller silver då de omfattas av ett skiftande marknadsvärde. Undantag gäller även vid auktioner på objekt som är i partier där inte samtliga föremål ingående i objektet kan identifieras utifrån objektbeskrivningens foto.

Avstängning

Vid upprepande missbruk av ångerrätt eller av ovanstående villkor äger Snapphane Auktioner rätten att stänga av och utesluta kund.

Tekniska problem

Vid störningar i systemdrift eller motsvarande äger Snapphane Auktioner rätten att förlänga berörda auktioners tider.

Snapphane auktioner logo
Kontakt

Snapphane Auktioner

Röinge 5297

281 92 Hässleholm

070-714 60 07

kontakt@snapphaneauktioner.se

Följ oss

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.